Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

Özellikle büyük şirketlerle ilgili ‘konkordato’ haberleri son dönemlerde sıkça görülmeye başlandı. İflas olarak nitelendirilen konkordato işlemi bir işletmenin battığına işaret etmemektedir. Genel olarak konkordato ilan eden firmalar borçlarını ödemek adına kendileri için zaman talep ederler ve bir takım prosedürler yerine getirilerek bu süreç devam eder. Batma veya iflas etme şeklinde yapılan tanımlamalarla ise doğru değildir. Konkordato nedir sorusuna cevap vermek adına daha detaylı olarak konuyu irdeleyebiliriz:

Konkordato Ne Demek?

Konkordato kelime anlamı olarak ‘iflas anlaşması’ anlamına gelmektedir. Ancak buradan anlaşma yapan şirketlerin kesin olarak iflas ettiği veya iflas edeceği sonucu kesinlikle çıkarılamaz. Bu sürece başlayarak borçlarını ödeyen ve faaliyetine tekrar devam eden firmalar da olabilir.

Konkordato ne demek sorusuna net bir şekilde cevap vermek gerekirse; borçlunun alacaklılara borcunu ödeme süreci bu durumu daha iyi ifade etmektedir. İşleri yolunda giden bir firma belli bir dönemde zarar etmeye başlayabilir. Zarar durumu uzun sürdüğünde ise şirket borçlarını ödemekte zorlanır ve borcunu ödeyemez duruma gelir. İşte bu süreçte borçlu şirketin alacaklılara borçlarını ödemesi konkordato aracılığı ile mümkün olmaktadır. Mahkeme tarafından da onaylanan bu anlaşma ile alacaklılar ve borçlu şirket arasında deyim yerindeyse orta yol bulunmakta ve uygun bir ödeme planı – süreci oluşturulmaktadır.

Konkordato Nasıl İlan Edilir?

Konkordato ilan edilme süreci basit bir şekilde işlemiyor. Bunun için bir takım işlemler, başvurular ve evraklar isteniyor. Ayrıca konkordato nasıl ilan edilir sorusunun cevabını vermek için şirketin konkordato ilan şartlarını da taşıması gerekiyor.

Konkordato ilan etmek için öncelikle başvuruda bulunmak ve bu başvurunun olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Eğer başvuru olumlu sonuçlanırsa konkordato ilan sürecine geçilebilir ve şirket kamuoyuna konkordato sürecini tamamladığını ilan edebilir.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konkordato başvurusu yapan şirketin maddi gücünü kaybetmiş olması gerekmektedir. Eğer borçlarını ödeyebilecek durumda olan bir firma konkordato talebinde bulunursa bu reddedilecektir. Borçlarını vadesinde ödeyemeyen ve geciktiren şirket ilk etapta konkordato başvurusu için İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne başvuruda bulunur. Bu başvuru esnasında borçlu olan firma konkordato ilan edilirse borçlarını ödeyebileceğini belirtir – kanıtlar. Konkordato başvurusu esnasında şirket tarafından ayrıntılı olarak bilanço ve borç ödeme projesi de mahkemeye sunulmaktadır.

Başvuru esnasında sunulan belgeler ve bilanço detaylı bir biçimde mahkeme heyeti tarafından inceleniyor. Bu inceleme esnasında ise kritik etken borçlu şirketin malvarlıklarının borçlarının en az yüzde 50’sini ödemeye yetip yetmeyeceği. Eğer şirketin malvarlığı borcunun yarısını karşılamıyorsa bilirkişi raporuna göre bir sonuca varılır. Bilirkişinin raporuna göre konkordato başvurusu reddedilir veya kabul edilir. Eğer konkordato başvurusu kabul edilirse borçlu şirket için komiser atanır ve konkordato süreci başlar.

Konkordato Komiserliği Nedir?

Konkordato komiserliği, bu süreçte şirketin mali durumunu inceleyen ve sürece uygun olup olmadığını kontrol eden görevlidir. Bu işi gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip 4 yıllık lisans mezunu bireyler konkordato komiseri olarak atanabilir.

Konkordato komiseri anlaşmaların yapılması sürecinde işlemlerin kontrol edilmesi ve yürütülmesini üstlenmektedir. Bir anlamda icra memuru olarak da nitelendirilebilirler. Konkordato sürecinde avukatların tayin edilmesi, şartların incelenmesi, şirket borçlarının ve mali durumun (bilanço) analiz edilmesi, şartların uygunluğunun araştırılması gibi görevlerin tümü konkordato komiseri tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm bu inceleme ve analiz sonuçlarında konkordato sürecinin başlaması veya reddedilmesi konkordato komiserine dolaylı olarak bağlıdır.

Konkordato Çeşitleri

Konkordato, İcra İflas Kanunu 285 ve 309. madde hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Bunlar Adi Konkordato, Özel Konkordato ve Malvarlığının Terkiyle Konkordato şekliyle gerçekleştirilmektedir. İşletmenin özel durumuna göre konkordato çeşitleriyle süreç başlatılmakta ve ilerletilmektedir. İşte konkordato çeşitleri:

Adi Konkordato: Zamanı dolduğu halde borcunu ödeyemeyen firmalar için uygulanan konkordato çeşididir. Borçlu olan firma borçlarının vadesinin ertelenmesini talep edebilir. Alacaklı firma ise borçlu firmayla anlaşma talebinde bulunabilmektedir. Bu süreç adi konkordato olarak adlandırılmaktadır.

Özel Konkordato: Bu konkordato çeşidinde borçlar hukuku kanunları ile süreç işlemektedir. Borçlu olan işletme alacaklı olan kişi veya işletmelerle borcun ödenmesi konusunda anlaşmaya varmaktadır. Bu durum özel konkordato olarak lanse edilmektedir.

Malvarlığının Terkiyle Konkordato: Malvarlığının terki suretiyle konkordato adından da anlaşılacağı gibi borçlu kişinin malvarlığını ve alacaklarını tamamen alacaklı şirkete devretmesiyle gerçekleşmektedir. Alacaklı olan kurum veya işletmeler bu malvarlığının ve alacakların devriyle alacaklarını tasfiye etmeye çalışırlar. Bu süreç borçlu işletmenin malvarlığını ve alacaklarını borçlu olduğu şirkete devretmesiyle gerçekleştirilir. Süreçte malvarlığı ve alacaklar icra mahkemesinin memurları ve alacaklı şirkete geçmektedir.

Konkordato Aşamaları

Konkordato aşamaları olarak 3 temel başlık lanse edilmektedir. Bunlardan ilki; geçici mühlet, ikincisi; kesin mühlet, üçüncüsü ise konkordato tasdik sürecidir. Bu aşamalarla birlikte konkordato süreci gerçekleştirilmekte ve borçlu – alacaklı arasında bir yol haritası çizilmektedir. Konkordato aşamaları tamamıyla gerçekleşmeyebilir. Yani borçlu ve alacaklı aralarında anlaştığında süreç daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Bu nedenle konkordato talep eden firmanın borç ödeme isteği aşamaların daha seri geçilmesinde önem arz etmektedir.

Konkordato Kanunu

Konkordato kanunu tam olarak sürecin nasıl işleyeceğini ayrıntılı bir şekilde belirtmektedir. İcra İflas Kanunu hükümlerine göre belirlenen konkordato süreci detaylı olarak tüm durumlar ele alınarak belirtilmektedir. Borçlu ve alacaklının talebine göre konkordato süreci İcra İflas Kanunu Madde 285’de şekillenmektedir. Kanunun metninin tamamını okumak ve ayrıntılı şekilde incelemek için Resmi Gazete’nin internet sitesini ziyaret edebilir ve kanunun tamamını okuyabilirsiniz.

Konkordato İle İlgili Merak Edilenler

Konkordato İflas MI?

Konkordato, günümüzde birçok kişi tarafından iflas etme olarak nitelendirilmektedir. Konkordato talep eden borçlunun iflas ettiği düşünülse de, iflas ve konkordato birbirinden farklı durumlardır. İflas bir şirketin tamamen bittiğinin göstergesi olarak düşünülebilir. Konkordato ise borçlunun borcunu ödeyebilmesi için ona belli bir kolaylık sağlanmasını içermektedir. Yani iflas ve konkordato birbirinden oldukça farklıdır.

Konkordato’dan Sonra Ne Olur?

Konkordato sonrasında borçlu ve alacaklı arasında belli bir anlaşma sağlanmaktadır. Bu anlaşma mahkeme tarafından düzenlenmekte ve kontrol edilmektedir. Sürecin mahkeme ve bilirkişi tarafından onaylanmasıyla makul bir ödeme zamanı tanınır ve bu ödeme süresi içerisinde borçlunun borcunu ödemesi istenir. Borç ödenmezse alacaklı olan taraf mahkemeye itirazda bulunarak sürecin sonlandırılmasını isteyebilir.

Konkordato Ek Süre

Konkordato sürecinde ek süre en fazla merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Konkordato talebinde bulunacak olan şirket kendisinden istenilen gerekli belgeleri sunarak 3 ay geçici mühlet alabilmektedir. Bu süre gerekli görüldüğü takdirde 2 ay daha uzatılabilmektedir. Yani toplamda 5 ay geçici mühlet süreci yaşanabilmektedir.

Bu sürecin dışında mahkeme kararı ve konkordato komiserinin sunduğu rapora göre analiz yapılmaktadır. Eğer konkordatonun başarıya ulaşması mümkün ise 1 yıllık kesin mühlet verilmektedir. Bu süreç de gerek duyulması halinde ekstradan 6 ay daha uzatılabilmektedir. Yani tüm süreler hesaplandığında konkordato ek süre 23 aya kadar uzayabilmektedir. Sürecin bu süreden daha fazla uzaması ise ne yazık ki mümkün değildir.

İflas Erteleme ile Konkordato Arasındaki Farklar

İflas erteleme ve konkordato aynı kavram olarak lanse edilmektedir. Ancak iflas erteleme ve konkordato özellikleri bakımından birbirinden farklıdır. İflas erteleme sadece sermaye şirketleri tarafından kullanılabilirken, konkordato; sermaye şirketleri, şahıs şirketleri, dernekler ve gerçek kişiler tarafından uygulanabilmektedir.

Bu iki kavram arasındaki en büyük fark da konkordato’da tasarruf ehliyetinin devam etmesidir. İflas ertelemede ise tasarruf ehliyeti tamamen ortadan kalkmaktadır.

Konkordato Hangi Kurumdan Talep Edilir?

Konkordato talebi borçlu şirketin bulunduğu şehirdeki Asliye Ticaret Mahkemesine iletilmektedir. Eğer şirketin merkezi yurt dışında yer alıyorsa, bu durumda Türkiye’de bulunan merkez şubenin yer aldığı şehirdeki Asliye Ticaret Mahkemesine başvuru gerçekleştirilmektedir.

Konkordato Süresi Ne Kadar?

Borçlunun talebinden sonra konkordato süresi 3 aydan başlamaktadır. 23 aya kadar çıkabilen konkordato süreci borçlu şirketin hareketine göre değişebilmekte bu süreç uzayabilmekte ve kısalabilmektedir. Konkordatonun kesin olarak başarıya ulaşması mümkün olduğu takdirde şirkete 1 yıla kadar mühlet verilebilmektedir. Kesin mühlet durumunun gerekli olduğu zamanlarda ise bu süre 6 ay daha uzatılarak 1,5 yıla ulaşmaktadır.

Yazar: Anıl A.

Author: Anıl A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir